پروژه میهن

نوع کاربری : تجاری – مسکونی

نشانی : تهران ، ميدان بهمن، دشت آزادگان، محل سابق قاليشويی ميهن

مساحت زمین : ۲۰۴۰ مترمربع

زیربنای کل : ۱۵۱۳۳ مترمربع (۲ واحد فرهنگی – ۱۲ واحد تجاری – ۶۳ واحد مسکونی)

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه