پروژه  آرمان

مساحت زمین : ۲۹۴ متر مربع

زیربنای کل : ۷۴۸ متر مربع

نوع کاربری : مسکونی

تعداد واحد : ۳

نشانی : تهران - خ شهید گودرزی - خ آزاد شهر - کوچه آزاد شهر ۱۵ شرقی

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه