پروژه آسمان

مساحت زمین : ۴۸۰ متر مربع

زیربنای کل : ۱۲۴۱ متر مربع

نوع کاربری : مسکونی

تعداد واحد : ۶

نشانی : تهران - ضلع شرقی ورزشگاه آزادی - خ آفتاب - خ آسمان چهارم

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه