پروژه : آپادانا ۱

مساحت زمین : ۷۸۷ متر مربع

زیربنای کل : ۴۰۹۹ متر مربع

نوع کاربری : مسکونی

تعداد واحد : ۲۴

نشانی : تهران - بلوار فردوس غرب - خ بهار شمالي - خ منوچهري - كوچه آپادانا - قطعه ۶

 

پروژه : آپادانا ۲

مساحت زمین : ۷۸۷ متر مربع

زیربنای کل : ۴۰۹۹ متر مربع

نوع کاربری : مسکونی

تعداد واحد : ۲۴

نشانی : تهران - بلوار فردوس غرب - خ بهار شمالي - خ منوچهري - كوچه آپادانا قطعه ۷

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه