پروژه افرا

نشانی: میدان آرژانتین  خیابان احمد قصیر  خیابان ۱۷ پلاک ۷

مساحت زمین: ۴۶۰ مترمربع

توضیحات: درحال اخذ پروانه ساختمانی

نوع کاربری: اداری

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه