پروژه برج رویال

مساحت زمین: ۳۷۹۰ متر مربع

زیربنای کل: ۳۳۰۸۱ متر مربع

نوع کاربری: اداری و تجاری

تعداد واحد اداری: ۷۲

تعداد واحد تجاری: ۵

نشانی: تهران خیابان خالد اسلامبولی- نبش خیابان بیستم

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه