پروژه توسکا

مساحت زمین : ۳۲۵۸ متر مربع

زیربنای کل : ۲۱۳۴۷ متر مربع

نوع کاربری : مسکونی

تعداد واحد : ۸۴

نشانی : گرگان - جاده ناهارخوران - نبش عدالت ۴۲

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه