پروژه دولت

نوع کاربری : تجاری – مسکونی

نشانی :خ پاسداران خ شهید کلاهدوز (دولت) نبش کوچه عفیف مصصم

مساحت زمین : ۱۱۶۰ مترمربع

زیربنای کل : ۷۳۷۳ مترمربع

۳۵ واحد مسکونی – ۱ واحد تجاری

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه