پروژه ساجدی

مساحت زمین : ۹۴۲ متر مربع

زیربنای کل : ۵۴۰۰ متر مربع

نوع کاربری : مسکونی

تعداد واحد : ۲۵

نشانی : تهران - خ هنگام -  خ فرجام غربی - خ احد زاده -  کوچه ساجدی

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه