پروژه : شفق

مساحت زمین : ۲۳۴

زیربنای کل : ۹۷۸

نوع کاربری : مسکونی

تعداد واحد : ۶

نشانی : تهران - بلوار كوهك غربی – خیابان شفق – نبش جنوب شرقی خیابان سحر

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه