پروژه : طلوع ۳

مساحت زمین : ۴۵۰

زیربنای کل : ۱۱۹۹

نوع کاربری : مسکونی

تعداد واحد : ۶

نشانی : تهران - بلوار كوهك غربی – خیابان شفق – خیابان طلوع سوم غربی

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه