پروژه : طلوع ۱  

مساحت زمین : ۴۵۰ متر مربع

زیربنای کل : ۱۱۹۹ متر مربع

نوع کاربری : مسکونی

تعداد واحد : ۶

نشانی : تهران – بلوار کوهک - بلوار برادران شهيد علي مراديان - خ طلوع ۱ – قطعه ۲۷۳

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه