پروژه فرهنگ

مساحت زمین : ۲۶۱ متر مربع

زیربنای کل : ۹۹۸ متر مربع

نوع کاربری : مسکونی

تعداد واحد : ۵

نشانی : تهران - سعادت آباد - ميدان فرهنگ - خ سرو شرقي – خ چهارم – خ دهم – قطعه ۴۱۶

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه