پروژه محلاتی یک شیراز

آدرس: شیراز- خیابان قدوس غربی- خیابان محلاتی- زمین نبش سمت راست کوچه ۶

نام کاربری: مسکونی و تجاری

تعداد واحد: ۱۶ واحد مسکونی و ۳ واحد تجاری

تعداد طبقات: ۷ طبقه

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه