پروژه محلاتی یک شیراز

آدرس: شیراز- خیابان قدوس غربی- خیابان محلاتی- کوچه ششم پلاک ۵

کاربری: مسکونی

تعداد واحد: ۱۲ واحد 

تعداد طبقات: ۸ طبقه

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه