پروژه مریم

مساحت زمین : ۴۷۱۸۹ متر مربع

زیربنای کل : ۹۳۴۲۶ متر مربع

نوع کاربری : مسکونی

تعداد واحد : ۶۴۰

نشانی : شهریار - میدان صیاد شیرازی - تقاطع محور چیتگر و آیت اله طالقانی -  شهرک مریم

پروژه : جهان آرا

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه