پروژه مهتاب

مساحت زمین : ۴۱۴۶ متر مربع

زیربنای کل : ۱۹۶۱۲ متر مربع

نوع کاربری : مسکونی

تعداد واحد : ۹۰

نشانی : بزرگراه ارتش خيابان مهتاب نبش گلستان سوم

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه