پروژه : نسیم       

مساحت زمین : ۴۰۰ متر مربع

زیربنای کل : ۱۲۷۲ متر مربع

نوع کاربری : مسکونی

تعداد واحد : ۶

نشانی : تهران - بلوار كوهك - خيابان نسيم شانزده - قواره چهارم جنوبي - قطعه ۵

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه