پروژه هروی

مساحت زمین : ۳۹۱

زیربنای کل : ۱۹۵۶

نوع کاربری : مسکونی - تجاری

تعداد واحد مسکونی : ۱۲

تعداد واحد تجاری : ۳

نشانی : تهران – مجیدیه شمالی – خ شهید کرد – نبش گلستان دهم

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه