پروژه واوان

 

پروژه : مدرسه واوان

مساحت زمین : ۴۹۴۴ متر مربع

زیربنای کل : ۲۶۵۸ متر مربع

نوع کاربری : آموزشی

نشانی :  اسلامشهر شهرک واوان بلوار ولی عصر خ علامه جعفری خ پرفسور حسابی

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه