نام پروژه: پدیدار

آدرس: تهران- خیابان آفریقا- خیابان پدیدار نبش دیدار شمالی

متراژ زمین: ۱۰۳۴ مترمربع

متراژ کل: ۱۰۱۳۴ مترمربع

۲۰۳ واحد اداری

۹ واحد تجاری

۵ طبقه پارکینگ به تعداد ۱۱۹ واحد

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه