پروژه پردیس

مساحت زمین : ۳۱۷۱ متر مربع

زیربنای کل : ۱۴۱۶۱ متر مربع

نوع کاربری : مسکونی

تعداد واحد : ۸۴

نشانی : تهران - بلوار فردوس - نرسیده به بلوار آسیا – بعد از کوچه پرستو

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه