پروژه چیتگر شمالی

مساحت زمین: ۵۳۲ متر مربع

آدرس:جاده مخصوص کرج چیتگر شمالی خیابان جهاد خیابان شهید رجایی خیابان احد کوچه شهید علیرضا کاهه شرقی 

توضیحات: درحال اخذ پروانه ساختمانی 

 

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه