پروژه گلستان

مساحت زمین : ۳۹۱ متر مربع

زیربنای کل : ۱۹۵۵ متر مربع

نوع کاربری : مسکونی و تجاری

تعداد واحد مسکونی : ۱۲

تعداد واحد تجاری : ۳

نشانی : تهران - مجیدیه شمالی-خیابان شهید کرد نبش گلستان دهم

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه